SOSConsulting
     
Přihlášení
 

Škodní události

Na základě poznatků a zkušeností z praxe jsme se pokusili definovat “desatero situací“, kdy klient na základě rady svého finančního poradce s velkou pravděpodobností o své peníze přišel anebo se tak díky parametrům uzavřených smluv stane v budoucnu. Každá z níže popsaných situací může signalizovat potenciální problém a tudíž i riziko vzniku škody.
 1. Uzavřeli jste se svým finančním poradcem mimo produktových smluv i jinou smlouvu? Např. smlouvu o půjčce či smlouvu o zprostředkování?
 2. Zakládal poradce své doporučení na nějakém porovnání produktů mezi sebou?
  • vypracoval poradce optimalizační tabulku či finanční plán a pracoval zde s navrhovanými smlouvami a se smlouvami původními?
 3. Doporučil Vám někdo zrušit životní pojištění a náhradou sjednat jiné, nové?
  • byly prostředky z ukončené smlouvy převedeny na smlouvu novou, ačkoli tato byla uzavřena u jiné pojišťovny?
  • byl vysvětlen problém s tzv. dodaněním?
 4. Doporučil Vám někdo pojistné částky pro případ ztráty příjmů (úmrtí, invalidita, nemoc apod.) pouze na principu násobků příjmů či výdajů?
 5. U nově sjednaných pojistných smluv životního pojištění – disponujete
  • písemným záznamem o požadavcích a potřebách či dokumentem obdobného významu?
  • simulací vývoje smlouvy do budoucna?
  • porovnáním pojistných produktů různých pojišťoven odpovídajících Vašim potřebám?
  • byli jste informováni o všech poplatcích (vč. poplatků za správu fondů)? Jak?
  • u smluv se spořící složkou (např. investiční či kapitálové) – znal poradce Váš rizikový profil (např. na základě investičního dotazníku)?
 6. Doporučil Vám někdo zrušit stavební spoření?
  Doporučil Vám někdo uzavřít stavební spoření s nezvykle vysokou cílovou částkou?
 7. Doporučil Vám někdo financovat bydlení kombinací produktů se životním pojištěním?
 8. Doporučil Vám někdo investovat v rozporu s Vaším rizikovým profilem, a to např. i v životním pojištění? Zjišťoval někdo Váš rizikový profil?
 9. Doporučil Vám někdo při pravidelném investování předplatit celý poplatek spojený s investováním najednou, při uzavření smlouvy?
 10. Trval Váš finanční poradce vytvoření potřebné provozní rezervy, resp. určil strategii k jejímu vytvoření a udržování?

 

 

antispam

 

 
 
 
 
     
©2010-11 SOSConsulting.cz
Created by WebElite.cz