SOSConsulting
     
Přihlášení
 

Procesní mapa

Celý proces řízení vedoucího k náhradě škody lze rozdělit do určitých oblastí:

 1. analýza, s cílem
  • zjistit, zda došlo k poškození klienta
  • zjistit, zda je možné případ uchopit po právní stránce a zda existuje reálná šance získat náhradu škody
 2. komunikace
  • vůči ČNB, institucím, Policii ČR apod. s cílem získat pozitivní stanoviska pro případné soudní řízení (bude-li nezbytné)
  • vůči škůdcům
   • uplatnit reklamaci a vznést požadavek na náhradu škody
   • doplnit chybějící dokumentaci
  • komunikace obecně je vedena se snahou
   • dosáhnout mimosoudní vyrovnání – vyvinout potřebný tlak na škůdce, aby byli ochotni věc řešit pro klienta žádoucím způsobem
   • zkrátit čas řízení (souvisí s předchozím bodem)
   • bude-li nezbytné vést řízení u soudu – pak získat potřebné podklady pro kvalifikované rozhodnutí o tom, zda k soudu jít či ne
 3. soudní či správní řízení

 

 

antispam

 

 
 
 
 
     
©2010-11 SOSConsulting.cz
Created by WebElite.cz