SOSConsulting
     
Přihlášení
 

Proč SOSConsulting?

Jsme mladou, dynamicky se rozvíjející společností.

Sami jsme kdysi prošli úvahou, zda spojit svůj profesní osud s podobným projektem. S ohledem na vlastně neexistující zkušenosti s podobnou činností jsme čerpali mnoho poznatků ze zahraničí. I v jiných zemích Evropy problém systematického poškozování klientů v rámci distribuce finančních produktů dosáhl určité velikosti a společenského významu. Řešením v řadě případů byla kombinace dobré legislativní ochrany, nastavení pravidel, kontroly a sankcí ze strany státních orgánů a případné pomoci a ochraně spotřebitele ze strany soukromých objektů. Například tedy SOSConsulting.

Jaké vnímáme předpoklady úspěchu?

 1. Tržní potenciál – existuje značný prostor:
  • pohybujeme se na trhu, který se po dobu bezmála 20ti let vychyloval více a více v neprospěch klientů. U více než 90ti % analyzovaných případů zjišťujeme pochybení při výkonu činnosti zprostředkovatele nebo poradce
  • v evidenci ČNB je aktuálně více než 150 tis. registrovaných pojišťovacích zprostředkovatelů
  • historicky byly sjednány miliony smluv – životního pojištění, stavebního spoření, penzijního připojištění, hypoték
 2. Legislativní změny:
  • nový občanský zákoník platný od 1. 1. 2014
  • rozšíření působnosti finančního arbitra – významné zrychlení procesu vymáhání s nulovými náklady řízení
  • pravomocné rozsudky ve prospěch klientů týkající se náhrady škody za pochybení při činnosti zprostředkovatelů
  • zřetelná snaha ČNB v oblasti výkonu dohledu a ochrany spotřebitelů – sankce a počty kauz zřetelně meziročně rostou

Vnímáme tedy velký tržní potenciál podpořený změnami v legislativní oblasti, doplněný o stupňující se tlak ze strany státních orgánů na dodržování pravidel hry v souvislosti s distribucí finančních produktů.

Mimo nesporné tržní příležitosti je naší motivací i to, že dokážeme své znalosti a dovednosti dát smysluplně k dispozici všem, kteří se jen obtížně mohou sami bránit.

 

 

antispam

 

 
 
 
 
     
©2010-11 SOSConsulting.cz
Created by WebElite.cz