SOSConsulting
     
Přihlášení
 

Právní ujednání

Podmínky užívání internetových stránek společnosti SOSConsulting, a.s.

Tento materiál upravuje podmínky přístupu, prohlížení a používání stránek společnosti SOSConsulting,a.s., umístěných na adrese www.sosconsulting.cz (dále jen stránky).

Obecná ustanovení
Provozovatelem stránek je společnost SOSConsulting,a.s. (dále jen provozovatel). V souladu se zák. č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), v platném znění, vykonává provozovatel majetková práva ke stránkám.

Internetové stránky SOSConsulting jsou určeny zejména k informování veřejnosti, klientů, spolupracovníků, zájemců o spolupráci a dalších osob o činnosti společnosti, o jejím poslání a jejích aktivitách v oblasti profesionální ochrany spotřebitele.

Způsob používání stránek
Vstupem na stránky se zavazujete, že při jejich používání budete dodržovat všechny aktuálně platné právní předpisy a tyto podmínky. Vstupem na tyto stránky se zavazujete, že nebudete:

  • jakkoli zasahovat do obsahu a technické podstaty stránek nebo je jinak zneužívat
  • narušovat provoz stránek či zasahovat do jejich integrity
  • využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) či řetězových zpráv
  • falšovat identitu odesílatele nebo se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů, a to zejména vytvářením falešných zpráv
  • pokoušet se získat přístup k neveřejným částem stránek (tj. stránkám, které nejsou určeny pro prohlížení či jiné využití veřejností) a šířit na těchto stránkách cokoli, co by porušovalo aktuálně platné právní předpisy nejen České republiky.

Jakékoli využití obsahu těchto stránek (částečné či úplné) je možné pouze po předchozím písemném souhlasu provozovatele.

Omezení odpovědnosti provozovatele
Stránky jsou vytvořeny za účelem prezentace informací a nabídek provozovatele. Mají výhradně informativní charakter. Zveřejnění údajů a informací na stránkách, kromě těchto podmínek používání stránek, nemá povahu právního úkonu, který by měl směřovat ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem stránek. Provozovatel není odpovědný za jakoukoli případnou škodu, která by uživateli mohla vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.sosconsulting.cz. Provozovatel není odpovědný za reklamu či jinou formu propagace, kterou provádí libovolný třetí subjekt prostřednictvím stránek.

Stránky mohou obsahovat odkazy na internetové stránky jiných institucí a subjektů; SOSConsulting, a.s. nenese zodpovědnost za obsah nebo případnou nefunkčnost těchto stránek.

SOSConsulting, a.s. si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli změnit, a to bez předchozího upozornění. Podmínky jsou účinné okamžikem jejich zveřejnění na této stránce.

Aktuální verze těchto podmínek byla zveřejněna dne 1. 11. 2013

 

 

antispam

 

 
 
 
 
     
©2010-11 SOSConsulting.cz
Created by WebElite.cz