SOSConsulting
     
Přihlášení
 

Ochrana osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost SOSConsulting, a.s. (dále jen Společnost) tímto vydává prohlášení, kterým deklaruje dodržování zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon), při všech svých činnostech. Přijatá interní pravidla chrání i soukromí návštěvníků našich internetových stránek.

Identifikační údaje společnosti

Název společnosti:
SOSConsulting, a.s.
 
Sídlo společnosti:
Skalecká 357/17, Praha 7, PSČ: 170 00
 
016 73 955
 
DIČ
CZ01673955
 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19123.

Jaké údaje a proč shromažďujeme a zpracováváme?
Jedná se o údaje, které nám sami sdělíte k zajištění požadované služby – jméno a příjmení, bydliště a kontaktní údaje (např. adresa, telefonní číslo, telefonní číslo mobilního telefonu, e-mailová adresa), dále pak údaje o státní příslušnosti, rodinném stavu, finančních smlouvách, závazcích, hospodaření domácnosti apod., vše ve smyslu k tomu určených tiskopisů.

Společnost SOSConsulting, a.s. u svých spolupracovníků také zpracovává údaje o předchozí trestné činnosti (vyplývající z rejstříku trestů) a o zdravotním stavu těchto osob.

Podepsáním k tomu určeného tiskopisu, odesláním vyplněného on-line formuláře nebo podpisem smlouvy, dáváte přímý souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.

Vaše údaje potřebujeme, abychom mohli:

  • nabízet Vám produkty a služby společnosti SOSConsulting, a.s.,
  • jednat s Vámi o spolupráci a uzavírat potřebnou smluvní dokumentaci
  • plnit s Vámi uzavřené smlouvy, včetně účasti na soudních, rozhodčích nebo jiných řízeních ve smyslu Vašeho pověření/plné moci.

Dále Společnost zpracovává osobní údaje v případech, kdy ji to ukládá nebo umožňuje Zákon nebo zvláštní zákon, a to včetně případů, kdy je takových osobních údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona.

Komu osobní údaje zpřístupníme?
Vaše osobní údaje zpřístupňujeme v souladu s právními předpisy pouze vlastním zaměstnancům a dalším zpracovatelům, kteří jsou s naší společností ve smluvním vztahu a garantují dodržování právních předpisů a našich pravidel, případně dalším subjektům, u nichž nám to právní předpisy ve vymezených případech nařizují.

Způsob ochrany osobních dat
K práci s osobními daty jsou přijata interní pravidla, jejichž dodržování minimalizuje pravděpodobnost zneužití dat nepovolanými subjekty.

Vaše práva
V souladu se Zákonem máte právo žádat informaci o zpracování Vašich osobních údajů. V případě, že zjistíte, nebo se domníváte, že naše společnost provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo obrátit se s podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. V případě, že by Vám vznikla v důsledku zpracování osobních údajů jiná než majetková újma, máte právo na její náhradu za podmínek stanovených zákonem.

Vždy je Vám k dispozici korespondenční adresa:
SOSConsulting, a.s., Skalecká 357/17, Praha 7, PSČ: 170 00
Na Vaši žádost nebo připomínku odpovíme do 14 dnů od jejího doručení.

 

 

antispam

 

 
 
 
 
     
©2010-11 SOSConsulting.cz
Created by WebElite.cz